Sztuka Widzenia

      WSKAZÓWKI

      Źródła internetowe

       Dzieci niewidome i słabowidzące w szkole
       Czytanie i pisanie u dzieci słabo widzących - którędy omijać trudności?
       Potrzeby osób słabowidzących i możliwości ich zaspokajania
       Gdy Twoje dziecko jest niewidome lub słabowidzące
       Uczeń słabo widzący w klasie - wskazówki praktyczne dla nauczycieli i rodziców
       Drugi etap projektu "Połączył nas kolor"
       Biblioteka dla dzieci słabowidzących"
       Uczeń słobo widzący"

      Literatura
.      B. Batman- Dzieci niewidome i niedowidzące. W: N.G. Haring, R.L. Schiefelbusch-
       Metody pedagogiki specjalnej. PWN, Warszawa 1973
.      J. Doroszewski- Niewidomi. Niedowidzący. W: Pedagogika specjalna. T. II. Ossolineum,
       Warszawa 1981
.      ;E. Grodecka - Historia niewidomych polskich. PZN, Warszawa 1960
.      T. Majewski - Zagadnienia rehabilitacyjne głuchoniewidomych. PZWL, Warszawa 1979
.      T. Mazowiecki ( red.)- Ludzie Lasek, Więź, Warszawa 1987
.      Z. Sękowska - Przystosowanie społeczne niewidomych, WSP, Warszawa 1987
.      Z. Sękowska - Tyflopedagogika, PWN, Warszawa 1981
.      W. Utnik, A. Lisowska, E. Sękowska - Jak pomóc dzieciom słabo widzącym - poradnik,
       Poli ART. Studio, Lublin 1996
.      Doroszewska J. (1989) "Pedagogika specjalna". Wrocław, Zakład Narodowy
       im. Osolińskich
.      Hulek A. (1980) Pedagogika rewalidacyjna". Warszawa, PWN
.      Sowa J. (1998) "Pedagogika specjalna w zarysie". Rzeszów, Wydawnictwo Oświatowe
       "Fosze"
.      Walczak G. (1998) "Stymulacja umiejętności widzenia słabo widzących dzieci w wieku
       0 - 3 roku życia". Warszawa, WSIP
.      Szuman W. (1961) "Wychowanie niewidomego dziecka". Warszawa, Państwowe Zakłady
       Wydawnictw Szkolnych
.      Pilecki J., Kozłowski M. (red.) (1999) "Rehabilitacja oraz edukacja dzieci i młodzieży
       z dysfunkcjami narządu wzroku". Kraków, Wydawnictwo Edukacyjne
.      Adamowicz-Hummel, A. - Czy można ćwiczyć wzrok? Nasze Dzieci Nr 3 i 4, 1988,
       Polski Związek Niewidomych
.      Adamowicz-Hummel, A. - Posługiwanie się wzrokiem przez dzieci słabo widzące.
       W: Poradnik dydaktyczny dla nauczycieli realizujących podstawę programową w zakresie
       szkoły podstawowej i gimnazjum z uczniami niewidomymi i słabo widzącymi. MEN, Warszawa 2001
.      Walkiewicz, M., Funkcjonalna ocena wzroku i proces wspomagania rozwoju widzenia
       u dzieci słabo widzących. Wydawnictwo APS, Warszawa 2002

      Placówki
      •Bydgoszcz - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. Louisa Braille'a (tel. 0-52 322-17-87, 0-52 322-17-87, 0-52 322-76-25, 0-52 322-76-25, www.braille.bydgoszcz.pl)
      •Chorzów: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej (tel / fax: 0-32 241-49-62, email: soswchorzow@wp.pl, www.sosw.slask.pl)
      •Dąbrowa Górnicza: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych (tel./fax: 0-32 261-22-45, e-mail: osw@dabrowa.pl, www.oswdg.republika.pl)
      •Kraków: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących (tel. 0-12 266-66-80,0-12 266-66-80, fax: 0-12 266-86-22, 0-12 267-44-20, e-mail: sosw@blind.krakow.pl, www.blind.krakow.pl)
      •Kraków: Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego Nr 2 (tel. 0-12 638-56-61, 0-12 638-56-61, e-mail: spiml@kki.pl, www.masaz.home.pl)
      •Laski: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej (tel. 0-22 752-31-00, 0-22 752-31-00, fax: 0-22 752-30-09, e-mail: tono@laski.edu.pl, www.laski.edu.pl)
      •Lublin: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej (tel. 0-81 747-14-23, 0-81 747-14-23, e-mail: oswnw@um.lublin.pl, www.sosw.type.pl)
      •Lublin: Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 14 dla Uczniów Niewidomych i Słabo Widzących (zawód: introligator) i IV Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Uczniów Niesłyszących, Słabo Słyszących, Niewidomych i Słabo Widzących w integracyjnym Zespole Szkół Nr 3 w Lublinie (tel. 0-81 53-219-44, 0-81 53-219-44, 0-81 53-280-57, 0-81 53-280-57, fax: 0-81 53-494-64, www.zs3.lublin.pl)
      •Lublin: Medyczne Studium Zawodowe im. prof. St. Liebharta (www.msz.lublin.pl, tel. 0-81 747-80-81, 0-81 747-80-81, 0-81 747-81-52, 0-81 747-81-52 , 0-81 747-81-76, 0-81 747-81-76, fax: 0-81 748-32-64, 0-81 748-32-65, e-mail: sekretariat@msz.lublin.pl, msz@msz.lublin.pl)
      •Łódź: Ośrodek Szkolno-Wychawawczy dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych im. mjr Hieronima Baranowskiego (tel/fax: 0-42 657-79-41, 0-42 657-78-11, e-mail: slabowidz@blind.edu.pl, www.blind.edu.pl)
      •Owińska: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych (tel. 0-61 812-04-86, 0-61 812-04-86, 0-61 812-67-37 0-61 812-67-37, e-mail: biuro@niewidomi.edu.pl,www.niewidomi.edu.pl)
      •Radom: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących (tel. 0-48 384-79-24, 0-48 384-79-24, tel/fax: 0-48 385-86-72, e-mail: sekretariat@soswwyszynski.pl, www.soswwyszynski.pl)
      •Warszawa: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących im. Dr Zofii Galewskiej nr 8 (tel. 0-22 621-68-44, 0-22 621-68-44, 0-22 629-16-10, 0-22 629-16-10, e-mail: sekretariat@kozminska.edu.pl, www.kozminska.edu.pl)
      •Warszawa: Zespół Ośrodków dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami działających przy Stowarzyszeniu Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących "Tęcza" (tecza2.home.pl/node/22)
      •Wrocław: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dzieci Niewidomych im. Marii Grzegorzewskiej (tel. 0-71 337-25-26, 0-71 337-25-26, 0-71 349-56-32, 0-71 349-56-32, 0-71 349-56-32, 0-71 349-56-32, e-mail: sekretariat-osrodka@oswdn.pl, www.oswdn.pl)