Sztuka Widzenia

loga patronatów konkursu

      PATRONAT MEDIALNY

      Patronat medialny nad Konkursem sprawują:

      . "Wiedza i Życie" - miesięcznik popularnonaukowy
      . "Delta" - miesięcznik matematyczno-przyrodniczy
      . "Foton, pismo dla nauczycieli i studentów fizyki oraz ich uczniów"
      . "Elektronika dla wszystkich" - miesięcznik popularno-naukowy
          ukierunkowany na elektroników
      . "Elektronika praktyczna" - miesięcznik popularno-naukowy
          adresowany do kadry inżynierskiej i konstruktorów
      . Polskie radio PIK