Sztuka Widzenia

      ODBIORCY

Choć Słońe takie jasne, cóż ja o Słońcu wiem.

- Jan Brzechwa      Odbiorcami skonstruowanego urządzenia-zabawki są dzieci w wieku przedszkolnym (3 - 4 lata) ze stwierdzonymi wadami wzroku. Projektując zabawkę należy pamiętać, że świat dziecka słabowidzącego jest to rzeczywistość, w której wzrok nie jest zmysłem wiodącym. Dzieje się tak na skutek wystąpienia pewnych wad narządu wzroku, zarówno nabytych, jak i wrodzonych. Miejsce ostrych konturów i soczystych barw w oglądanym kadrze wypełniają rozmazane, mgliste i pastelowe plamy, pozwalające jedynie domyślać sie obecności, usytuowania i kształtów obiektów bądź to wyświecających, bądź odbijających światło. Jego odbierane natżenie też zwykle jest zdecydowanie niższe w stosunku do tego, które rejestruje oko w pełni sprawne. Na pomoc wyobraźni pod niedyspozycją oczu przychodzą inne zmysły: słuch, dotyk, węch i smak, pozwalające tworzyć projekcje rzeczywistości ubogacając je w detale dostępne dzięki skojarzeniom i dotychczasowym doświadczeniom. To obrazy są zapisane w kluczu znanym jedynie dziecku i tylko przy jego użyciu mogą być odczytane.
      Wzrok nie dostarcza dzieciom słabowidzącym tylu atrakcyjnych i potrzebnych wrażeń oraz informacji, które odbierają dzieci widzące prawidłowo. Często wiąże się to z zaprzestaniem użytkowania przez nie tego zmysłu, nawet w tym wąskim dostępnym dla nich zakresie. W krótkim czasie może to prowadzić do dalszego pogorszenia się zdolności postrzegania. W kontekście dynamicznego współczesnego rozwoju technik okulistycznych otwierających przed pacjentami coraz to nowe możliwości poprawy jakości widzenia, dokonująca się w ten sposób na wczesnym etapie rozwoju degradacja narządu wzroku może okazać się decydująca dla zamknięcia przed dojrzałymi już dziećmi ścieżk ewentualnej terapii. Aby temu zapobiec, potrzebna jest skuteczna aktywizacja narządu wzroku poprzez rónego rodzaju praktyki stymulujące. Często nie tylko pozwalają one na podtrzymanie zdolności widzenia, ale wręcz indukują one pozytywne zmiany w jego jakości. Ćwiczenia temu służące są zatem ze wszech miar wskazane i zalecane prze rehabilitantów wzroku.