Sztuka Widzenia

      MOTYWACJA

      My - organizatorzy konkursu będący doktorantami zrzeszonymi w dwóch kołach naukowych SPIE oraz OSA działających przy Instytucie Fizyki UMK w Toruniu, w ramach działalności statutowej kół popularyzujemy fizykę zachęcając młodzież i dzieci do zainteresowania się naukami przyrodniczymi. Od kilku już lat odwiedzamy różne placówki edukacyjne z programem pokazów fizycznych oraz zajęciami interaktywnymi. Pewnego razu za namową opiekuna naukowego koła SPIE prof. Andrzeja Kowalczyka dotarliśmy do Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Jana Brzechwy w Toruniu. Tam po raz pierwszy mieliśmy okazję zaprezentować nasz program pokazów także dzieciom słabowidzącym. Podczas tej wizyty mieliśmy okazje porozmawiać ze specjalistami - tyflopedagogami zajmującymi się pracą z tą grupą przedszkolaków i dowiedzieć się z jakimi trudnościami muszą się borykać dzieci z wadami wzroku. Dowiedzieliśmy się jak ważna jest rehabilitacja tego małego człowieczka, aby mógł sobie poradzić w dorosłym życiu.
      Poruszeni tym doświadczeniem postanowiliśmy zacząć działać i zwrócić uwagę na problem dzieci słabowidzących oraz niewystarcajšcej ilości dobrze wyposażonych placówek edukacyjnych. Forma nagłośnienienia problemu przyjęła postać konkursu "Sztuka widzenia". Mamy nadzieję, że dzięki pomysłowości Uczestników konkursu, którzy zaznajomią się z potrzebami dzieci słabowidzących, powstanie zabawka która w sposób efektywny pobudzać będzie koncentracje wzrokową, wykorzystując różnego rodzaju bodźce świetlne, a tym samym rozwijać możliwości poznawcze dziecka.
      Z uwagi na niedobór prostych i tanich urządzeń służących rehabilitacji narządu wzroku, a tym samym uczących spostrzegawczości, koncentracji oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej, konkurs jest nie lada wyzwaniem dla konstruktora! Mamy jednak nadzieję, że wysoka poprzeczka jaką postawiliśmy przed Uczestnikami będzie tylko zachętą dla nich do próby nauki dzieci słabowidzących tej trudnej sztuki - "Sztuki widzenia".