Sztuka Widzenia

      KRYTERIA OCENY

Przesłane projekty wraz z prototypem urządzenia oceniane będą pod względem:

                         .     Rozwoju umiejętności poznawczych dziecka słabowidzącego
                               w wieku przedszkolnym (3-4 lat)

                         .     Bezpieczeństwa użytkowania

                         .     Stopnia skomplikowania obsługi zabawki

                         .     Atrakcyjności dla dziecka słabowidzącego

                         .     Możliwości wykorzystania do celów edukacyjnych

                         .     Świeżego pomysłu i zaproponowanej jego realizacji

                         .     Jakości wykonania projektu