Sztuka Widzenia

      KOMISJA KONKURSOWA

      Oceną zgłoszonych projektów zajmie się 15-osobowa Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą specjaliści w dziedzinie prowadzenia terapii dla dzieci słabowidzących, pedagodzy oraz naukowcy na co dzień zajmujący się min. poszukiwaniem rozwiązań w zakresie diagnostyki i leczenia chorób oczu.

W skład Komisji Konkursowej wchodza:

Prof. dr hab. Stanisław Chwirot
             dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
            Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski
             dyrektor Instytutu Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
             prodziekan ds. Kształcenia i Badań Naukowych Wydziału Fizyki, Astronomii
             i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
             oraz członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Prof. dr hab. Józef Szudy
             członek Rady Naukowej Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk
Prof. dr hab. Piotr Targowski
             dyrektor programowy Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki
Dr hab. Mirosław Bylicki
             prodziekan ds. Studentów Wydziału Fizyki, Astronomii
             i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr hab. Maciej Wojtkowski
             opiekun koła naukowego Nicolaus Copernicus University OSA Chapter
             oraz laureat prestiżowej Europejskiej Nagrody dla Młodego Naukowca
Dr Zbigniew Łukasiak
             członek Polskiego Towarzystwa Fizycznego
Dr Anna Szkulmowska
             prezes zarządu Fundacji Aleksandra Jabłońskiego
Mgr Aleksandra Szlendak
             dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Jana Brzechwy w Toruniu
Mgr Anna Paul
             tyflopedagog Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Jana Brzechwy w Toruniu
Mgr Izabela Trzewłoka
             tyflopedagog Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Jana Brzechwy w Toruniu
Mgr Czesław Stawikowski
             przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Mgr Witold Szwajkowski
             członek Rady Programowej Edukacji Polskiej S.A.
Mgr inż. Krzysztof Wejer
             specjalista w dziedzinie elektroniki i konstrukcji