Sztuka Widzenia

      KONKURS

Prosiaczek, idąc w tyle za Puchatkiem, wspiął się na paluszki i szepnął:
- Puchatku !
- Co, Prosiaczku ?
- Nic - rzekł Prosiaczek, biorąc Puchatka za łapkę - chciałem się tylko upewnić czy jesteś.

- Alan Alexander Milne


      Udział w konkursie pn. Sztuka widzenia polega na opracowaniu projektu oraz konstrukcji zabawki, która wspomagałaby proces stymulacji wzroku u dzieci słabowidzących w wieku przedszkolnym (3-4 lata).
Zabawka taka, oprócz funkcji czasoumilacza powinna stymulować wzrok, np. poprzez zaangażowanie sygnałów świetlnych podczas realizacji stawianych przed nimi konkretnych zadań. Wskazane jest pobudzanie także pozostałych zmysłów (takich jak słuch, węch, smak czy dotyk), które są przede wszystkim wykorzystywane przez dzieci słabowidzące. Prototyp zabawki powinien rozbudzać w dziecku ciekawość, zachęcić do zabawy i jednocześnie wspomagać rehabilitacje. Kryteria oceny obejmować będą, oprócz stopnia realizacji wskazanych powyżej ramowych założeń projektu, również bezpieczeństwo działania urządzenia oraz możliwość jego wykorzystania w placówkach terapeutycznych czy też bezpośrednio w domach dzieci słabowidzących. Należy tu zaznaczyć, że nie istnieją ograniczenia wymiarów przestrzennych prototypu biorącego udział w Konkursie. Stopień komplikacji zabawki oraz jej rozmiar zależą tylko i wyłącznie od inwencji autora.
      W celu odpowiedniego ukierunkowania prac nad projektami serdecznie zachęcamy do korzystania z dostępnych źródeł na temat schorzeń wzroku oraz tego, w jaki sposób dzieci dotknięte nimi widzą świat i reagują na niego. W pierwszej kolejności zachęcamy do odwiedzenia odpowiednich placówek i w miarę możliwości, obserwacji lub kontaktu z dzieći słabowidzącymi w celu głębszego rozeznania ich potrzeb. Ponadto wiedzę w tym zakresie moża czerpać z literatury bądź źródeł internetowych zaproponowanych w zakładce Materiały.